Tidligere ledere i klubben;Rolf Sevendal Kopi

1966 – 1976  Rolf Sevendal, Vang på Hedmark 
1976 – 1978  Lars Aschenberg, Furnes, Ringsaker 
1978 – 1982  Hans Chr. Bue, Lillehammer 
1982 – 1984  Sverre Viksmoen, Brumunddal, Ringsaker 
1984 – 1986  Roald Moen, Elverum 
1986 – 1989  Geir Kielland, Elverum 
1989 – 1992  Elias Melbye, Hamar 
1992 - 1996  Terje Hagen, Hamar 
1996 – 1997  Ragnar Larsen, Elverum 
1997 – 1998  Elias Melbye, Hamar 
1998 – 2000  Johan Solli, Lillehammer 
2000 – 2006  Hallgeir Henriksen, Vang på Hedmark 
2006 - 2010  Iver Melby, Biri 
2010 - 2014  Oddgeir Andersen, Lillehammer
2014 - 2017  Elisabeth Haukaas Bjerke, Lillehammer

pdfHedersbevisning