Fra protokollen 28. januar 1966 da klubben ble stiftet står det: " Klubben vil i første rekke samle medlemmene til trening og instruksjonskurs og i det hele tatt bibringe medlemmene mest mulig kjennskap til fuglehund og fuglehundjakt, og opplæring av fuglehunder. Senere vil klubben søke å arrangere jaktprøver og være medarrangør på lokale utstillinger."

Etterhvert så har klubben arrangert flere og flere jaktprøver. Pr.d.d så arrangerer klubben tre jaktprøver på fjellet om vinteren; i Espedalen, på Dovre og Sømådalen/Femunden. Likeens to på lavland om høsten, på Helgøya og i Vang H, samt en skogsfuglprøve på Budor i Løten. Våre jaktprøver har fått godt renomè gjennom årenes løp og vi har dyktige arrangører til å ta seg av både deg og hunden som jaktprøvedeltaker.

I tillegg arrangeres "uhøytidlig" klubbprøve for klubbens medlemmer på lavland. Informasjon om prøvene ligger i egne faner.

Under de respektive prøvenes faner finner du historikken om prøven. Det siste års premielister, referater og dreiebøker vil lagres her til neste prøve er avviklet. Informasjon om kommende prøver finner du i kalenderen på hovedsiden. Når prøven er nær forestående, vil all aktuell informasjon, som partilister etc, publiseres i egen nyhetsartikkel på hovedsiden. Når det legges ut ny info på hjemmesiden vil det  også alltid opplyses om det på vår facebookside, med link til hjemmesiden.

Det er nå elektronisk påmelding til ALLE jaktprøver fra høsten 2017

Vi ønsker både nye og erfarne jegere velkommen til våre jaktprøver!