KURS
Av andre sesongbetonte arrangementer er drop-in treningskvelder i Hamar og Lillehammerområdet med instruktører og hvor en samtidig kan ta apportbeviset. Det avholdes aversjonsdressur sau-hund. Mer info om tid og sted for disse aktivitetene vil komme opp i kalenderen på forsiden og på facebook.